Στήριξη στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων από το νέο πρόεδρο της Ευρωβουλής

η σημασία της ένταξης ολόκληρης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων, τονίζει ο νέος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
Τυχαία Θέματα