Ποινές φυλάκισης για τη δημιουργία καρτέλ

Αυξάνονται οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ακολουθείται το μοντέλο του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον έναν και βασικό εισηγητή, ενώ σε περίπτωση διαπίστωσης
Τυχαία Θέματα