Μίχαλος: Δυσβάστακτο κόστος για τις επιχειρήσεις από την γραφειοκρατία

«Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, επιτρέποντας βελτιώσεις στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών, της
Keywords
Τυχαία Θέματα