Κατάθεση τροπολογίας για τη μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή τροπολογία των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εισάγει μέτρα για
Keywords
Τυχαία Θέματα