ΥΠΕΧΩΔΕ: Χρηματοδότηση μελετών χαρτογράφησης θορύβου και εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ρύπανσης

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιος Σουφλιάς, υπέγραψε την απόφαση για χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών χαρτογράφησης του θορύβου, καθώς και για προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση και
Keywords
Τυχαία Θέματα