Η κατοχή Ι.Χ. δεν απαγορεύει την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών

Η κατοχή επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης δεν μπορεί να αποστερήσει από μια ατομική επιχείρηση το δικαίωμά της να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών και να
Keywords
Τυχαία Θέματα