«Ευάλωτες» σε εξαγορά 167 εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σε επίπεδα χαμηλότερα της λογιστικής τους αξίας, ήτοι της «τιμής» ρευστοποίησης των παγίων στοιχείων τους, διαπραγματεύεται σήμερα το ήμισυ των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών. Το
Keywords
Τυχαία Θέματα