Εθελουσία έξοδος για 1500 εργαζομένους, στα μέτρα της Εμπορικής για μείωση κόστους

Την άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και δράσεων, μεταξύ των οποίων συνέχιση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για 1500 εργαζόμενους και κλείσιμο καταστημάτων, που αποσκοπούν στη
Keywords
Τυχαία Θέματα