Επιβολή κατώτατου ορίου στα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών

Στο φορολογικό νομοσχέδιο του Μαρτίου θα συμπεριληφθεί διάταξη η οποία θα. απαγορεύει στους ελεύθερους επαγγελματίες να εμφανίζουν στις δηλώσεις τους κέρδη χαμηλότερα από ένα επίπεδο.
Keywords
Τυχαία Θέματα