Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων για το 2008, ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Χρήστος Γεραρής, ανέφερε ότι διεκπεραιώθηκαν 1.838 υποθέσεις, που αφορούν
Keywords
Τυχαία Θέματα