Αναβάθμιση για Εθνική, υποβάθμιση για ΟΤΕ

Σε αναβάθμιση της σύστασης για την Εθνική Τράπεζα σε «buy» από «hold» προχώρησε η Deutsche Βank, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 24,5 ευρώ, από 15
Keywords
Τυχαία Θέματα