Αναδρομικά στους δικαστές Μισθοδικείου

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Μισθοδικείου, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, δικαιούνται αναδρομικά από το 2005 τις ίδιες αποδοχές με αυτές των δικαστών του
Τυχαία Θέματα