Αγωγή θυγατρικής της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε» εναντίον του Δημοσίου

Προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 9ης Νοεμβρίου, η συζήτηση ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αγωγής της θυγατρικής της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε», «EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ»
Keywords
Τυχαία Θέματα