Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις χηρείας (χαρακτηριστικά παραδείγματα)

Αυξήσεις άνω και του 40% στα ποσά των συντάξεων χηρείας θα λάβει σημαντικός αριθμός από τους 60.000 συνταξιούχους με την πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης, και γενική γραμματέας, Παυλίνα Καρασιώτου, έχουν δώσει ρητή εντολή να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να επανυπολογιστούν οι συντάξεις χηρείας που εκδόθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016 με το σύστημα του νόμου Κατρούγκαλου και να αποσταλούν εγκαίρως

τα στοιχεία πληρωμής τους.

Οι αυξήσεις σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα.

Τα αναδρομικά ποσά των αυξήσεων για τους προηγούμενους τέσσερις μήνες θα δοθούν στους συνταξιούχους μ τη σύνταξη Νοεμβρίου, στο τέλος Οκτωβρίου.

Παραδείγματα

Με την βοήθεια του δικηγόρου Διονύση Ρίζου, το mononews.gr παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγματα αύξησης των συντάξεων χηρείας που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι:

-Σύζυγος θανόντος δημοσίου υπαλλήλου ΠΕ με συμπληρωμένα 31 έτη ασφάλισης θα ελάμβανε το 50% της σύνταξης του συζύγου με την παλιά ρύθμιση κι έτσι το ποσό της σύνταξης της θα διαμορφωνόταν στα 402 ευρώ προ φόρου. Με τη νέα ρύθμιση θα λάβει 561,4 ευρώ προ φόρου. Μηνιαία αύξηση 159,4 ευρώ, ποσοστό αύξησης 39,65%.

-Σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου στο ΙΚΑ με 36 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές στα 2.500 ευρώ (υψηλόμισθος) θα ελάμβανε το 50% της σύνταξης του συζύγου με την παλιά ρύθμιση κι έτσι το ποσό της σύνταξης της θα διαμορφωνόταν στα 597,2 ευρώ προ φόρου. Με τη νέα ρύθμιση θα λάβει 842,9 ευρώ προ φόρου. Μηνιαία αύξηση 245,7 ευρώ, ποσοστό αύξησης 41,14%.

-Σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου στο ΙΚΑ με 26 έτη ασφάλισης και αποδοχές της τάξης των  900 ευρώ θα ελάμβανε το 50% της σύνταξης του συζύγου με την παλιά ρύθμιση κι έτσι το ποσό της σύνταξης της θα διαμορφωνόταν στα 346 ευρώ προ φόρου. Με τη νέα ρύθμιση θα λάβει 374,9 ευρώ προ φόρου. Μηνιαία αύξηση 28,9 ευρώ, ποσοστό αύξησης 8,35%.

Ποιους αφορούν οι αυξήσεις

Οι αυξήσεις οι οποίες είναι τουλάχιστον 40% αφορούν όλες τις συντάξεις χηρείας που εκδόθηκαν με το σύστημα του νόμου Κατρούγκαλου, για θανάτους από 13 Μαΐου 2016 και μετά.  Υπενθυμίζεται πως με τις διατάξεις του περασμένου Μαΐου καταργήθηκε το όριο ηλικίας των 55 ετών που είχε θέσει ο νόµος Κατρούγκαλου και από 17.5.2019 ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Από την ίδια ημερομηνία επανακαθορίστηκε το ποσοστό που δικαιούται ο επιζών σε 70% (αντί 50% που ίσχυε από τον Μάιο του 2016 έως και τον Μάιο του 2019).

Επίσης καταργήθηκε το «ψαλίδι» του επανυπολογισμού, αφού πλέον το νέο ποσοστό (70%) υπολογίζεται στο ποσό της παλιάς σύνταξης πριν τον επανυπολογισμό εφόσον η σύνταξη προκύπτει μικρότερη από τον επανυπολογισμό.

 Συγκεκριμένα, εάν υπάρχει μόνο επιζών σύζυγος, αυτός δικαιούται το 70% της σύνταξης που λάμβανε ο θανών. Εάν υπάρχει εκτός από τον επιζώντα και διαζευγμένος (με 10ετή γάμο), το ποσοστό σύνταξης για τον διαζευγμένο ορίζεται στο 25% του ποσού που δικαιούται ο επιζών, ήτοι 17,5% του ποσού της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος. Εάν ο θανών αφήνει ένα ορφανό παιδί, αυτό λαμβάνει το 25% της σύνταξής του. Εάν το παιδί είναι και από τις δύο πλευρές ορφανό, τότε λαμβάνει 50%.

Εάν ο θανών αφήνει πίσω του πάνω από δύο παιδιά, τότε:

α) Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος ή και διαζευγμένος, στα παιδιά θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει, δηλαδή το 30%.

β) Εάν δεν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα πρόσωπα εκτός των παιδιών, τότε κάθε παιδί θα λάβει το 25% της σύνταξης, αρκεί το άθροισμα να μην υπερβαίνει το 100% της σύνταξης του θανόντος.

Προσοχή: για όλα τα δικαιοδόχα μέλη ισχύουν τα κατώτατα όρια των 360 – 384 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Σύνταξη θανάτου μάλιστα, δικαιούνται τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ετών, ακόμη κι αν δεν σπουδάζουν.

Στην περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και πέθανε μετά τις 13 Μαΐου του 2016, τότε η νέα σύνταξη προκύπτει από τη σύγκριση τριών ποσών, τη σύνταξη που καταβαλλόταν στον θανόντα έως τις 12 Μαΐου του 2016, την επανυπολογισμένη σύνταξη που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, και το κατώτατο όριο των 360-384 ευρώ. Στην πράξη, ο δικαιούχος λαμβάνει το συμφερότερο ποσό από τα τρία.

The post Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις χηρείας (χαρακτηριστικά παραδείγματα) appeared first on mononews.

Keywords
Τυχαία Θέματα