Νίκας: Με νέα ονομαστική αξία 0,04 ευρώ από 16 Σεπτεμβρίου

Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της εταιρεία  Νίκας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία 0,04 ευρώ .

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Μαΐου 2019 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 31.095.172,42 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί

με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,04 ευρώ.

Μετά τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 4.783.872,68 ευρώ, διαιρούμενο σε 119.596.817 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 80728/02.08.2019. απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

The post Νίκας: Με νέα ονομαστική αξία 0,04 ευρώ από 16 Σεπτεμβρίου appeared first on mononews.

Keywords
Τυχαία Θέματα