Μείωση της ποινής της τέως διευθύντριας της Τράπεζας Πειραιώς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια

Με την υπ’ αριθμ. 243/2019 απόφασή του το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτελέσεως καταδικαστικής αποφάσεως σε συνολική ποινή ισοβίου καθείρξεως και κάθειρξη έξι ετών για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατʼ εξακολούθηση σε βάρος τράπεζας κ.λπ. μέχρις ότου εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έφεση της καταδίκου.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών είχε επιβάλει ποινή ισόβιας κάθειρξης στην πρώην διευθύντρια τραπεζικού

καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς , που έβαζε επί τέσσερα χρόνια στην τσέπη της τους υψηλούς τόκους από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς 148 πελατών τους οποίους δεν είχε περάσει στο κεντρικό σύστημα!

Στην Ζάκυνθο

Η “δουλειά”  αυτή κράτησε από το 2003 ως το 2007 σε υποκατάστημα της Ζακύνθου στη Τράπεζα Πειραιώς και η πρώην διευθύντρια είχε βγάλει αρκετά χρήματα από τους υψηλούς τόκους των συνολικά 43,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν καταθέσει οι δικαιούχοι, χωρίς φυσικά να το γνωρίζουν  οι ίδιοι αφού επανατοποθετούσε τα χρήματα στους λογαριασμούς που πίστευαν ότι είναι προθεσμιακοί αφού τους έδινε φωτοτυπημένα παραστατικά.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, με το νέο Ποινικό Κώδικα καταργήθηκαν οι διατάξεις που προέβλεπαν την επιβολή ισόβιας καθείρξεως και για την υπεξαίρεση στην υπηρεσία.

Πλέον η υπεξαίρεση από υπάλληλο τράπεζας ξένου κινητού πράγματος προβλέπεται και τιμωρείται σε κακουργηματική μορφή με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή (παρ. 2 άρθρου 375 Π.Κ).

Σύμφωνα με το δικαστήριο οι νέες ποινικές διατάξεις θα εφαρμοσθούν ως επιεικέστερες, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2§1 Π.Κ., κατά την εκδίκαση της εφέσεως της αιτούσας και συνεπώς και στην περίπτωση που ήθελε κριθεί ένοχη θα της επιβληθεί ανώτατη ποινή καθείρξεως δέκα ετών για την υπεξαίρεση και έξι ετών για την ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και ανώτατη συνολική ποινή καθείρξεως, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 94§1 νέου Π.Κ., δέκα τριών ετών.

Απόσπασμα της απόφασης

Με την υπ’ αριθμ. 340/15-3-2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών η αιτούσα, καταδικάσθηκε:

α) σε ποινή ισόβιας καθείρξεως για την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση εις βάρος τράπεζας (Πειραιώς) που εδρεύει στην ημεδαπή μεταχειρισθείσα ιδιαίτερα τεχνάσματα, με την ιδιάζουσα επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 Ν. 1608/1950, ήτοι υπεξαιρέσεως το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και

β) σε ποινή πρόσκαιρης καθείρξεως έξι (6) ετών για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας κατ’ εξακολούθηση σε πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση εις βάρος τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή (Πειραιώς) το δε όφελος και η ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως άσκησε νομοτύπως και εμπροθέσμως την υπ’ αριθμ. ./2017 έφεσή της (της οποίας η εκδίκαση δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί), που όμως η άσκηση της δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 497, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στη μείζονα σκέψη.

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως οδηγήθηκε στις φυλακές προς έκτιση της επιβληθείσας σ’ αυτήν ποινής και κρατείται σ’ αυτές ήδη επί χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

Με την ισχύ όμως του Νέου Ποινικού Κώδικα από Ιουλίου 2019 επήλθαν οι εξής νομοθετικές μεταβολές εν σχέσει προς την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως, για την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα η ποινή της ισόβιας καθείρξεως. 

Ειδικότερα : α) Με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 462 καταργήθηκε ο ν. 1608/1950 που προέβλεπε την επιβολή ποινής ισόβιας καθείρξεως (και) για την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία (258 Π.Κ.) 

β) Καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 263Α Π.Κ. σύμφωνα με την οποία για την εφαρμογή (και) του άρθρου 258 υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: 1) σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους…» 

και γ) Καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 258 Π.Κ. (υπεξαίρεση στην υπηρεσία) και πλέον η υπεξαίρεση από υπάλληλο τράπεζας ξένου κινητού πράγματος προβλέπεται και τιμωρείται σε κακουργηματική μορφή με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή (παρ. 2 άρθρου 375 Π.Κ.).

Οι ως άνω ποινικές διατάξεις, ως επιεικέστερες θα εφαρμοσθούν, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2§1 Π.Κ., κατά την εκδίκαση της εφέσεως της αιτούσας και συνεπώς και στην περίπτωση που ήθελε κριθεί ένοχη θα της επιβληθεί (σε περίπτωση μη αναγνωρίσεως ελαφρυντικής περιστάσεως όπως άρθρου 84§2 περ. α’ ή του άρθρου 84§ε’ Π.Κ.) ανώτατη ποινή καθείρξεως δέκα (10) ετών για την υπεξαίρεση και έξι (6) ετών για την ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και ανώτατη συνολική ποινή καθείρξεως, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 94§1 νέου Π.Κ., δέκα τριών (13) ετών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΠεντΕφΚακΠατρών 243/2019 στην ΤΝΠ Ισοκράτης

Keywords
Αναζητήσεις
Τυχαία Θέματα