Αναστολές εργασίας Μαΐου: Όλοι οι ΚΑΔ, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία

20:42 6/5/2021 - Πηγή: Mononews

Διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το Μάιο είναι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από σήμερα 6/5/2021 και μέχρι την Τετάρτη 12/5/2021, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι δηλώσεις μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα, είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/5/2021 έως και 12/5/2021, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Από την Πέμπτη 13/5/2021 οι επιχειρήσεις –

εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως και 12/5/2021.

Για τον μήνα Μάιο 2021 ισχύουν δύο κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων:

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή ΜΟΝΟ συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.

2. Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α

Οι επιχειρήσεις– εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάιο 2021. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας.

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υπάγονται σε ΚΑΔ του Λιανεμπορίου που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης

Οι επιχειρήσεις– εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού ισχύει το κριτήριο που αφορά το όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών.

3. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/5/2021 έως 31/5/2021)

 

 

ΚΑΔ  

ΚΛΑΔΟΣ 01.49.19.02Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)01.49.3Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων14.20Κατασκευή γούνινων ειδών15.11Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών33.16Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων46.42.11.27Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων46.42.11.40Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών46.42.11.29Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)46.42.11.58Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών46.90.10.06Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης47.19Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)47.41Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.42Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.43Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.51Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.52Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.53Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα47.54Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)47.59Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01) και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)47.61Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.62.63Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών (ΚΑΔ 47.62.63.18)47.63Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.64Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.65Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα47.71Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.72Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.75Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)47.76Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05),  Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79)47.77Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.78Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)47.79Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα47.99Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85)49.31Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών49.39Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.50.10Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών50.30Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών51.10Αεροπορικές μεταφορές επιβατών51.21Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων52.21.29.02Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)52.21.29.03Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά52.21.29.04Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά52.21.29.05Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους52.22Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές52.23Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής55.30Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα55.90.13Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Aλλα μεταφορικά μέσα55.90.19Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις56.29Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών59.13.11.02Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών61.90.10.07Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)74.20Φωτογραφικές δραστηριότητες74.30Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας77.11Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση  τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)77.22Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού (77.29.19.02)77.34Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών77.35Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών77.39.13Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων77.39.19.03Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων79.11Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων79.12Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών79.90.32Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους79.90.39Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων85.10Προσχολική εκπαίδευση85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση85.52Πολιτιστική εκπαίδευση85.53Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.86.90.13.02Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)86.90.19.03Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών88.10.11Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους88.10.12Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)90.01Τέχνες του θεάματος90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος90.03.11.04Υπηρεσίες ενορχηστρωτή90.03.11.07Υπηρεσίες μουσουργού90.03.11.17Υπηρεσίες χορογράφου90.03.11.18Υπηρεσίες χορωδού90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες91.01Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων91.02Δραστηριότητες μουσείων91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών91.04Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας94.99.16Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις96.02.13.01Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας96.02.13.02Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής)96.02.13.03Υπηρεσίες μακιγιέρ – αισθητικού96.02.19Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού96.02.20Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία96.09.11.03Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς96.09.11.04Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς96.09.19.06Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων96.09.19.08Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων96.09.19.09Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)96.09.19.12Υπηρεσίες ιερόδουλου96.09.19.16Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)96.09.19.17Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές

 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις –  εργοδότες στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου που υπάγονται στους ανωτέρω ΚΑΔ, δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας (θα αντιμετωπιστούν ως κλειστοί).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 

ΚΑΔ 

ΚΛΑΔΟΣ56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης56.29Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

ΚΑΔ 

ΚΛΑΔΟΣ56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις59.13.11.02Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών61.90.10.07Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)77.39.13Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων77.39.19.03Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων79.90.32Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους79.90.39Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων85.10Προσχολική εκπαίδευση85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση85.52Πολιτιστική εκπαίδευση85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.86.90.13.02Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)86.90.19.03Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών88.10.11Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους88.10.12Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)90.01Τέχνες του θεάματος90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος90.03.11.04Υπηρεσίες ενορχηστρωτή90.03.11.07Υπηρεσίες μουσουργού90.03.11.17Υπηρεσίες χορογράφου90.03.11.18Υπηρεσίες χορωδού90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες91.01Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων91.02Δραστηριότητες μουσείων91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών91.04Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων92.00.11Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού92.00.12Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας94.99.16Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις96.02.20Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων

με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)96.09.19.06Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων96.09.19.09Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)96.09.19.12Υπηρεσίες ιερόδουλου96.09.19.16Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)96.09.19.17Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

 

Διαβάστε επίσης:

Όλες οι αλλαγές στην αναστολή συμβάσεων τον Μάιο- Ξεκινάει αύριο η υποβολή

Υπ. Εργασίας: O οδικός χάρτης για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Μάιο

Υπουργείο Εργασίας: Τα 7 μεγαλύτερα fake news του ΣΥΡΙΖΑ για το εργασιακό νομοσχέδιο

Keywords
Τυχαία Θέματα