Διάθεση 215 ΓΝΑ στο ΕΣΥ: Παρωδία και Φιάσκο!

Του Αθανασίου Γυφτόκη

Είναι  λυπηρό για το ελληνικό κράτος, το ύψιστο αγαθό της υγείας να αποτελεί μέσο εκμετάλλευσης για άγνωστα συμφέροντα και να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τα χώρας. Τα παρακάτω στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες ακόμα και από τους κακοπροαίρετους συμφεροντολόγους εντός και εκτός υγείας!!!

Η διαταγή του ΓΕΕΘΑ για τη διάθεση του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ ορίζει ότι: «οι ασθενείς (δικαιούχοι) που προσέρχονται στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) να παραπέμπονται σε εφημερεύοντα νοσοκομεία του ΕΣΥ ( ανά την ελληνική επικράτεια)». Η διαταγή όμως αυτή αποτελεί ενέργεια κατά της ανθρώπινης ζωής και παραβιάζει το Σύνταγμα. Και τούτο διότι στην περίπτωση που συγγενείς μεταφέρουν στο ΤΕΠ του 251 ΓΝΑ ένα μέλος ( σύζυγο) με βαρύ εγκεφαλικό, εν ενεργεία αξιωματικού και έναν απόστρατο με έμφραγμα, το 251 ΓΝΑ πρέπει να μην δεχθεί τους ασθενείς και να τους στείλει σε εφημερεύοντα νοσοκομεία. Η μόνη περίπτωση για να δεχθεί για νοσηλεία τους δύο βαριά ασθενείς το 251 ΓΝΑ είναι να περιμένουν οι συγγενείς των ασθενών τέσσερεις ( 4) ημέρες για να έχει εφημερία το 251 ΓΝΑ, να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο 251 ΓΝΑ. Θεωρείται βέβαιο ότι οι γιατροί και νοσηλευτές του 251 ΓΝΑ τιμούν τον όρκο τους και φροντίζουν να σωθούν ανθρώπινες ζωές για τέτοια βαριά περιστατικά.Ο τρόπος διάθεσης μόνον του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ και όχι του 401 ΓΣΝΑ και ΝΝΑ θα αποτελέσει μελλοντικό κακό προηγούμενο. Και τούτο διότι στην περίπτωση που μελλοντικά απαιτηθεί η συνδρομή στρατιωτικού νοσοκομείου στο ΕΣΥ και πάλι θα γίνει η ένταξη του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ με το αιτιολογικό ότι το 251 ΓΝΑ είναι δοκιμασμένο και έχει την απαιτούμενη εμπειρία.Όφειλαν να γνωρίζουν οι αρμόδιοι πριν εντάξουν το 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ και να μάθουν οι Έλληνες πολίτες τις ιδιαιτερότητες επιστημονικής ιατρικής ευαισθησίας και ευθύνης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του 251 ΓΝΑ. Και τούτο διότι το 251 ΓΝΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διασφάλισης της ελληνικής κυριαρχίας του εναερίου χώρου του Αιγαίου, καθόσον είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ νοσοκομείο στην Ελλάδα που παρέχει πτητική ικανότητα στους ιπταμένους της Π.Α. καθώς επίσης και στο προσωπικό της γραμμής πτήσεων, όσον αφορά στο εξόχως ευαίσθητο θέμα της υγείας. Το 251 ΓΝΑ παρέχει μετά από ειδικές και εκτεταμένες εξετάσεις, ετήσια πτητική ικανότητα στους ιπταμένους της Π.Α. και διετήσια πτητική ικανότητα στο λοιπό προσωπικό. Λόγω της πίεσης που δέχεται το 251 ΓΝΑ με την ένταξη στο ΕΣΥ και λόγω της υποστελέχωσης, η πιθανότητα ιατρικού λάθους αυξάνεται και τούτο διότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του 251 ΓΝΑ έχει όρια αντοχής. Έτσι σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, που η στήλη απεύχεται, την ευθύνη θα την φέρουν αυτοί που καθόρισαν τον τρόπο ένταξης του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ και οι οποίοι φρόντισαν να καταστούν αόρατοι για να μην μπορεί ενδεχομένως να τους εντοπίσει η Δικαιοσύνη, δηλαδή σε όλη την έκταση ένταξης του 251 ΓΝΑ υπάρχει έλλειψη ΗΓΕΣΙΑΣ που καθιστά επικίνδυνα αναποτελεσματική κάθε φροντίδα για την υγεία. Η αποστολή του 251 ΓΝΑ είναι η υποστήριξη του προσωπικού  υποστήριξης της πρώτης γραμμής πτήσεων και του συστήματος ραντάρ για τη διασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας και λειτουργεί στα πρότυπα των ΗΠΑ και του ΗΒ, τα οποία παρά την πανδημία δεν ενέταξαν τα αεροπορικά νοσοκομεία στα αντίστοιχο συστήματα υγείας. Όλα  αυτά αποδυναμώνουν λειτουργικά το 251 ΓΝΑ δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής ροή ιατρονοσηλευτικού προσωπικό του 251 ΓΝΑ προς τα εμβολιαστικά κέντρα, για τα οποία από τον Δεκέμβριο 2020 ο Υπουργός Υγείας δήλωνε ότι είναι έτοιμα 1.118 εμβολιαστικά κέντρα. Τα 118 τα βλέπουμε, τα 1.000 δεν βλέπουμε και την ανικανότητα αυτή την πληρώνει το 251 ΓΝΑ.* Ο αριθμός των ατόμων που παρέχει ιατρική φροντίδα το 251 ΓΝΑ ξεπερνά σε καθημερινή βάση τον αριθμό άλλων νοσοκομείων ίσης δυναμικότητας και λειτουργούν εντατικά όλες οι κλινικές του νοσοκομείου ΟΛΩΝ των ιατρικών ειδικοτήτων, ενώ το  251 ΓΝΑ εφημερεύει καθημερινά 365 ημέρες τον χρόνο και κάθε μέρα διαθέτει το 30% της δυναμικότητας του στο ΕΣΥ. Όμως με την  ένταξη του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ ορισμένες κλινικές συγκεκριμένων ιατρικών  ειδικοτήτων αναλαμβάνουν τον κύριο όγκο των ασθενών των ΕΚΑΒ του ΕΣΥ (σς.το 90%) με αποτέλεσμα το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να οδηγείται σε κατάρρευση, ενώ άλλες ιατρικές ειδικότητες να είναι χωρίς έργο. Η καταγραφή των κοινωνικών ομάδων στις οποίες παρέχει ιατρική φροντίδα το 251 ΓΝΑ απαιτεί 10 σελίδες και γι’ αυτό δεν κατατίθεται, επισημαίνοντας μόνον ότι όσοι έχουν εκλεγεί μια φορά βουλευτής έχουν μαζί με τις οικογένειες τους το δικαίωμα ιατρικής φροντίδας στο 251 ΓΝΑ  εφ όρου ζωής, μολονότι έχουν χρήματα να νοσηλευθούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία και να μην επιβαρύνουν τα στρατιωτικά.  Η διάθεση στο σύνολο του αποκλειστικά και μόνον του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ καταγράφει έλλειψη ηγεσίας και έλλειψη προσόντων της ανάληψης ευθύνης, επίβλεψης, πρόβλεψης, διοίκησης και ελέγχου (C2) και προσαρμοστικότητας ως προς τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, με αποτέλεσμα η σχέση κόστος και αποτέλεσμα να είναι σε βάρος της υγείας. Η ευθύνη της  κάθε Ηγεσίας ΔΕΝ μεταβιβάζεται, παρά μόνον η εξουσία, ωστόσο εδώ έχουμε μεταβίβαση της ευθύνης ανικανότητας προστασίας της υγείας στο 251 ΓΝΑ και κράτηση της εξουσίας  για λόγους φιλοδοξίας ή για πολιτικά οφέλη. Η κυβέρνηση καλείται να χρεωθεί άδικα τις αμαρτίες του παρελθόντος για την εγκατάλειψη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΕΣΥ,, όμως το κομματικό τίμημα για την ανικανότητα διάθεσης  του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ θα είναι πολλαπλάσιο και παράλληλα θα το πληρώσει η υγεία που πρέπει να είναι ενιαία γι’ όλους τους πολίτες και χωρίς διακρίσεις. Για τη διάθεση του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ εκδόθηκε το ΦΕΚ 1140/τεύχος δεύτερο/23 Μαρτίου 2021 το οποίο υπογράφουν τρεις υπουργοί. Στο άρθρο 2 καθορίζεται ότι το 251 ΓΝΑ διατίθεται στο ΕΣΥ μέχρι 30 Απριλίου 2021. Παρακολουθούμε κατά πόσον οι Υπουργοί θα τιμήσουν την υπογραφή τους. Και τούτο διότι σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου « για την  παράδοση του 251 ΓΝΑ στο ΕΣΥ» το ΥΕΘΑ απάντησε : « ΤΟ στρατιωτικό και ΠΟΛΙΤΙΚΟ  προσωπικό της Π.Α. μπορεί να προσέλθει στο ΤΕΠ του 251 ΓΝΑ, επι 24ωρου βάσης για εκτίμηση και εφ όσον χρειάζεται νοσηλεία που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 251 ΓΝΑ, λόγω πληρότητας κλινών παραπέμπεται τις μονές ημέρες στο 401 ΓΣΝΑ και τις ζυγές στο ΝΝΑ» Η απάντηση μετατρέπει σε παρωδία και φιάσκο τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο με θύμα την υγεία , διότι:ΠΡΩΤΟΝ: Η διαταγή ΓΕΕΘΑ για την εφαρμογή διάθεσης του 251 ΓΑ στο ΕΣΥ στην παρ.1.γ. ΔΕΝ περιλαμβάνει το πολιτικό προσωπικό της Π.Α. παρά μόνον τους ενστόλους, δηλαδή η απάντηση  είναι αναληθής, ψευδής, εκτός πλέον και στο Υπουργείο βρίσκονται σε σύγχυση.ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η διαταγή ΓΕΕΘΑ παρ.1.α. ορίζει «άμεση διακομιδή των ΕΝΣΤΟΛΩΝ και λοιπών νοσηλευόμενων ασθενών του 251 ΓΝΑ…στο 401 ΓΣΝΑ..»Αφού οι ένστολοι έχουν  ήδη καταλάβει κλίνες νοσηλείας  και ήδη νοσηλεύονται στο 251 ΓΝΑ, εν τούτοις μεταφέρονται στο 401 ΓΣΝΑ, γεγονός που απαγορεύει στους ενστόλους να νοσηλευθούν στο 251 ΓΝΑ ακόμα και στην περίπτωση που το 251 ΓΝΑ έχει όλες και τις 180 κλίνες κενές, δηλαδή η απάντηση του ΥΕΘΑ είναι ψευδής αναληθής.ΤΡΙΤΟΝ: Η διαταγή του ΓΕΕΘΑ στην παρ1.γ. ορίζει : «Εφεξής οι ένστολοι ασθενείς ( ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Π.Α.) που προσέρχονται στο ΤΕΠ του 251 ΓΝΑ και χρήζουν νοσηλείας να παραπέμπονται στο 401 ΓΣΝΑ τις μονές ημέρες και στο ΝΝΑ τις ζυγές». Έτσι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ  να νοσηλευθούν στο 251 ΓΝΑ ακόμα και στην περίπτωση που έχει όλες τις κλίνες κενές, ενώ το πολιτικό προσωπικό της Π.Α. το καθιστά ανύπαρκτο για το θέμα της υγείας του, δηλαδή η απάντηση του ΥΕΘΑ αποτελεί ντροπή και προσβάλει τη νοημοσύνη των πολιτών. 

Αποτελεί θλίψη για το ελληνικό κράτος  το θέμα της υγείας να αποτελεί μέσο για φιλοδοξίες ή πολιτικά οφέλη.

The post Διάθεση 215 ΓΝΑ στο ΕΣΥ: Παρωδία και Φιάσκο! appeared first on Militaire.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Διάθεση 215 ΓΝΑ, ΕΣΥ, Παρωδία, Φιάσκο,diathesi 215 gna, esy, parodia, fiasko