Σε ρυθμιστικό πλαίσιο για το κρέας εργαστηρίου προχωρούν οι ΗΠΑ

Η Υπηρεσία Ασφάλειας καιΕλέγχου Τροφίμων (FSIS) του αμερικανικού ΥπουργείουΓεωργίας και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) του αμερικανικού ΥπουργείουΥγείας ανοίγουν το δρόμο για το κρέας που παράγεται από κύτταρα ζώων καιπτηνών, το γνωστό κρέας εργαστηρίου. Πώς; Προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα νέορυθμιστικό πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, η FSIS και ηFDA ήρθαν επισήμως σε συμφωνία προκειμένου να προωθήσουν έναν τρόπο εποπτείαςκαι ελέγχου των τροφίμων που παράγονται με τη χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας.Η συμφωνία περιγράφει τους εποπτικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες των δύοοργανισμών

και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούν για να ρυθμίσουν τηνανάπτυξη και την είσοδο αυτών των προϊόντων στο εμπόριο. Αυτή η κοινήκανονιστική προσέγγιση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι το κρέας εργαστηρίουπαράγεται με ασφάλεια και φέρει την κατάλληλη επισήμανση.

«Αναγνωρίζουμε ότι όλοι οιενδιαφερόμενοι φορείς επιθυμούν σαφήνεια για τον τρόπο που θα προχωρήσουμε προςένα κανονιστικό καθεστώς σχετικά με την ασφάλεια και την κατάλληλη επισήμανσηαυτών των προϊόντων, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να φροντίσουμε να ενθαρρύνουμετην καινοτομία» λένε τα στελέχη των FSIS καιFDA και υπογραμμίζουν: «Η συνεργασία μαςθα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τη μοναδική εμπειρία των δύο φορέων ώστε νααντιμετωπίσουμε τα σημαντικά τεχνικής και ρυθμιστικής φύσεως ζητήματα πουμπορεί να προκύψουν με την ανάπτυξη ζωικών προϊόντων στο εργαστήριο».

Με βάση τη συμφωνία, οι δύοαμερικανικές Υπηρεσίες συμφωνούν σε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο όπου η FDAεπιβλέπει τη συλλογή κυττάρων, τις τράπεζες κυττάρων και την ανάπτυξη καιδιαφοροποίηση των κυττάρων. Η FSIS θα έχει αρμοδιότητα την παραγωγή και τηνεπισήμανση των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση που προέρχονται από τα κύτταραζώων και πτηνών.

Keywords
Τυχαία Θέματα
ΗΠΑ,ipa