Νέα σύσκεψη από τον ΣΕΒΕΚ για την κατοχύρωση του Γύρου ως ΕΠΙΠ

15:00 7/2/2019 - Πηγή: meatnews

Απαντήσεις και ενημέρωση για όσα θέματα έχουν αναδειχτεί τις τελευταίεςημέρες σχετικά με την κατοχύρωση του Γύρου ως ΕΠΙΠ, επιχειρεί να δώσει ο ΣΕΒΕΚ.Ύστερα από τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί, αλλά και την κατεύθυνση της ΕΔΟΚγια κατάθεση φακέλου για ελληνικό χοιρινό Γύρο ως προϊόν ΠΓΕ, ο ΣΕΒΕΚδιοργανώνει νέα σύσκεψη με σκοπό τηνενημέρωση

όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεωνπαρασκευής γύρου από κάθε είδος κρέατος.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΣΕΒΕΚ:

«Ο ΣΕΒΕΚ(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ) ως η αρμόδια επαγγελματική Οργάνωση πουεκπροσωπεί τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, έχεικαταθέσει προ μηνών στο ΥΠΑΑΤ, αίτηση με τις σχετικές προδιαγραφές του «Γύρος-Gyros», ως ΕγγυημένοΠαραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) προκειμένου:

να αναδείξει την αυθεντικότητα της ελληνικής παραγωγής γύρου, όπως έχεικατοχυρωθεί από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο καιστην διεθνή αγορά,να καταγράψει τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο παραγωγής, τις προϋποθέσειςκαι τις τεχνικές λεπτομέρειες του προϊόντος,να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνέςεπίπεδο για τον γύρο ως παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδος,να προασπίσει την εν λόγωκατηγορία προϊόντων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό κυρίως στις διεθνείς αγορές καιπαράλληλα να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών μας.

Ο Γύροςείναι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο έχει περιληφθεί στον ΚΤΠ (ΚώδικαΤροφίμων και Ποτών) στην κατηγορία ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, απόχοίρο ή κοτόπουλο, όπου και περιγράφεται επακριβώς ο αυθεντικός τρόπος και ηδιαδικασία παρασκευής του (χωρίς απαγορευμένα πρόσθετα, με περιορισμένηλιποπεριεκτικότητα κλπ.).

Η κατοχύρωση αποτελούσε θέση όλων των φορέων του τομέα επί δεκαετίες. Ο ΣΕΒΕΚ, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεση επί του θέματος, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, από όλους τους φορείς αλλά και τις εθνικές αρχές, διοργάνωσε ενημερωτική σύσκεψη στις 27/2/2018, κατά την οποία παρουσιάσθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και εκφράσθηκαν προτάσεις και απόψεις με κάθε λεπτομέρεια.

Από πρόσφατα δημοσιεύματα Τύπου προκύπτειότι ορισμένες Οργανώσεις έχουν επιφύλαξη για την κατοχύρωση ως ΕΠΙΠ «ΓΥΡΟΣ» (μετον συγκεκριμένο – κατοχυρωμένο τρόπο παρασκευής και για τις κατηγορίες κρέατοςπου προαναφέρθηκαν) και αντιπροτείνουν ΠΓΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ».

Επιδιώκοντας και πάλι την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων παρασκευής γύρου από κάθε είδος κρέατος, διοργανώνει νέα σύσκεψη την Τρίτη 12/2/2019 και ώρα 6.00 μ.μ., Ξενοφώντος 15α/4ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι νασυμμετέχουν στην συνάντηση, θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι 11/2/2019, στοe-mail [email protected] ήστο τηλ. 210.3253237».

Keywords
Τυχαία Θέματα