Κομισιόν: Πράσινη στρατηγική με αύξηση των φυτικών υποκατάστατων κρέατος και επισήμανση της ευζωίας των ζώων

Η αυξανόμενη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται ξηρασίες, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και νέοι επιβλαβείς οργανισμοί, μάς υπενθυμίζουν διαρκώς ότι το σύστημα τροφίμων μας απειλείται και πρέπει να καταστεί περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό.

Αυτή είναι ηοπτική που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνοντας λαβή και από τα όσα πρόσφαταήρθαν στη ζωή μας με τραγικό τρόπο και συνέπειες.

Το πρόβλημα αυτό καθαυτό το έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές η Κομισιόν για να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Χθες μάλιστα ενέκρινε τη Στρατηγική

αυτή («Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο») δίνοντας την εκκίνηση για μια νέα, πιο… πράσινη πορεία.

Τι σημαίνει για την παραγωγή τροφίμων;

Η Στρατηγική«Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έχει ως στόχο να ανταμείψει αυτούς τους γεωργούς,τους αλιείς και τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που έχουν ήδηπραγματοποιήσει τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές, να διευκολύνει τη μετάβασηγια τους υπόλοιπους και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τιςεπιχειρήσεις τους.

Τα ευρωπαϊκά τρόφιμα αποτελούν ήδηπαγκόσμιο πρότυπο ασφαλών, άφθονων, θρεπτικών και υψηλής ποιότητας τροφίμων. Η Κομισιόν φιλοδοξεί ότι η νέαστρατηγική θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις τροφίμων να κάνουν τη βιωσιμότηταεμπορικό τους σήμα και να εγγυηθούν το μέλλον της αλυσίδας τροφίμων της Ε.Ε. κιεπίσης ότι «η μετάβαση στη βιωσιμότητα μπορεί να προσφέρει τα πλεονεκτήματα του“πρωτοπόρου” σε όλους τους συντελεστές της αλυσίδας τροφίμων».

Πρέπει νααναμένουμε ένα σύστημα με μπόνους και τιμωρίες; Θα δείξει η πρακτική εφαρμογήτων νέων φιλόδοξων σχεδίων που ξετυλίγονται.

Εκείνοπάντως που διακηρύσσει σε όλους τους τόνους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι έναβιώσιμο σύστημα τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή και διαφοροποιημένηπροσφορά ασφαλών, θρεπτικών, προσιτών και βιώσιμων τροφίμων στους ανθρώπους ανάπάσα στιγμή, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Και ότι η αύξηση της βιωσιμότητας τωνπαραγωγών τροφίμων θα αυξήσει τελικά την ανθεκτικότητά τους.

Τι κομίζει όμως για την κτηνοτροφίακαι τον κλάδο κρέατος η νέα Στρατηγική;

Δεδομένουότι η κτηνοτροφία έχει πολλάκις βρεθεί να κατηγορείται για τις εκπομπές αερίωντου θερμοκηπίου, το ερώτημα που διατυπώνεται άμεσα είναι: Τι θα σημαίνει η νέαστρατηγική για την κτηνοτροφία και τον κλάδο κρέατος; Μήπως νέους περιορισμούςκαι κινδύνους;

Προς τοπαρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει θεωρητικές απαντήσεις. Αν παρακολουθήσουμε τησυλλογιστική, θα δούμε τα επιχειρήματα:

«Η κτηνοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίαςκαι των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ. Η ανάπτυξη της βιώσιμης ζωικής παραγωγήςστην ΕΕ θα είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των περιβαλλοντικών καικλιματικών επιπτώσεων της κτηνοτροφίας.

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα συνοδεύσει αυτόν τονμετασχηματισμό με την υποστήριξη των καινοτόμων λύσεων και των βιώσιμωνπρακτικών παραγωγής. Η βιώσιμη ζήτηση θα ενισχυθεί επίσης με την ανάπτυξη της επισήμανσης των βιώσιμωντροφίμων στην ΕΕ και την εξέταση της δυνατότητας επισήμανσης της καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε να συνδεθούν οιπροσπάθειες για τη βιωσιμότητα στο αγρόκτημα με τη ζήτηση των καταναλωτών. ΗΕπιτροπή θα διευκολύνει επίσης τη διάθεση στην αγορά βιώσιμων και καινοτόμων πρόσθετων υλών ζωοτροφών που συμβάλλουν στημείωση του σχετικού αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και της ρύπανσης των υδάτων και της ατμόσφαιρας.

Η Επιτροπή, με σκοπό να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στραφούν στατρόφιμα που παράγονται με πιο βιώσιμο τρόπο, θα ξεκινήσει την επανεξέταση τουενωσιακού προγράμματος προώθησης των γεωργικών προϊόντων, με σκοπό την ενίσχυσητης συμβολής της στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και σύμφωνα με την εξέλιξητων διατροφικών συνηθειών. Όσον αφορά το κρέας, η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπεινα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τοπρόγραμμα προώθησης για να στηρίξει τις πλέον βιώσιμες και αποδοτικές από άποψηάνθρακα μεθόδους ζωικής παραγωγής.

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προωθήσει την έρευνα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και οι πηγές εναλλακτικών πρωτεϊνών, όπως οι φυτικές, οι μικροβιακές, οι πρωτεΐνες με βάση θαλάσσιους οργανισμούς και έντομα, καθώς και τα υποκατάστατα κρέατος.Η καλή μεταχείριση των ζώων βελτιώνει την υγεία τους και την ποιότητα των τροφίμων, μειώνει την ανάγκη για φάρμακα και μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υφιστάμενες διατάξεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά και τη σφαγή των ζώων, και θα αναθεωρήσει τη νομοθεσία της Ένωσης.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων, προσφέροντας έτσι την επιλογή στους καταναλωτές και κίνητρα στους γεωργούς για ακόμη καλύτερη μεταχείριση των ζώων».

Αξίζει πάντως να αναρωτηθεί κάποιος: Με όλα όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τα υψηλής επεξεργασίας φυτικά υποκατάστατα κρέατος, είναι σίγουρο ότι πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις τους για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων;

The post Κομισιόν: Πράσινη στρατηγική με αύξηση των φυτικών υποκατάστατων κρέατος και επισήμανση της ευζωίας των ζώων appeared first on MeatNews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα