ΓΣΕΒΕΕ: Τι θα προβλέπει η ρύθμιση για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Σε συνεχήδιαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται η ΓΣΕΒΕΕ το τελευταίο διάστημα επιδιώκονταςμια ρεαλιστική ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών. Η Συνομοσπονδία τονίζει σεκάθε περίσταση τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθειοι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω της κρίσης και τωνπεριοριστικών πολιτικών που υιοθετήθηκαν από το 2010. Και από την πλευρά τους ταστελέχη της δηλώνουν ότι έχουν προτείνει ρεαλιστικά μέτρα για την ρύθμιση τωνληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο προς

τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και προς την εφορία.

Εκείνο πουτώρα ζητά η ΓΣΕΒΕΕ, με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματαδημοσιονομικής προσαρμογής, είναι μια ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικάταμεία που να δίνει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρηματίες που άντεξαν και κράτησαντις επιχειρήσεις τους ανοιχτές κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Αυτά όλαέθεσε και στον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο κατά τη συνάντηση που είχαντη Δευτέρα 15/4, μετά την οποία η Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η ρύθμιση πουπροωθείται για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές έχει ενσωματώσει πολλέςαπό τις προτάσεις της δημιουργώντας προϋποθέσεις οριστικής επίλυσης τουζητήματος.

Σύμφωνα μετη ΓΣΕΒΕΕ, η ρύθμιση που πρόκειται να φέρει άμεσα η κυβέρνηση:

Θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018.Θα περιλαμβάνει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που υφίστανται από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.Θα προβλέπει έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ.Θα είναι μέχρι 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50€Για την υπαγωγή στην νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές από 1/1/2019 και εφεξήςΠροβλέπει επίσης ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών και προς το πρώην ΙΚΑ με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ως προς αυτές, η εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου ποσού θα έχει έκπτωση 100% επί των προστίμων, προσαυξήσεων κ.λπ., ενώ για την τμηματική καταβολή θα προβλέπεται έκπτωση 50% επί των σχετικών προστίμων, προσαυξήσεων κλπ.Η υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις θα είναι μέχρι τις 30/9/2019

Η ΓΣΕΒΕΕεκτιμά ότι οι πρόνοιες μιας τέτοιας ρύθμισης:

θα δημιουργήσουν ισχυρές προϋποθέσεις μείωσης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τα ταμεία,χιλιάδες επιχειρηματίες θα μπορέσουν να εξέλθουν από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης που έχουν εισέλθει λόγω της 10ετους οικονομικής κρίσης,θα δοθεί λύση στο πρόβλημα συνταξιοδότησης που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάδελφοι,θα αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

«Αναμένουμε την υιοθέτηση των παραπάνω ρυθμίσεων τοσυντομότερο δυνατό, εκφράζοντας παράλληλα και την ικανοποίηση μας για την μέχριτώρα εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας» καταλήγει σεανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ, εκτιμώντας παράλληλα ότι, εφόσον φαίνεται πως βρισκόμαστεσε περίοδο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, «η ρεαλιστική και οριστικήδιευθέτηση του ιδιωτικού χρέους που έχει δημιουργηθεί τα χρόνια της κρίσης,αποτελεί ένα από τα εμπόδια που θα πρέπει να υπερκεραστούν προκειμένου ηανάπτυξη που παρατηρείται να αποκτήσει μεσοπρόθεσμη δυναμική».

Keywords
Τυχαία Θέματα