Επιφυλάξεις και από τη UECBV για τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»

Περαιτέρω έλεγχο και ισορροπημένη βελτίωση θα χρειαστεί η νέα Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», την οποία δημοσίευσε χθες η Κομισιόν και τώρα αναμένει την έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

Αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώωνκαι Κρέατος, UECBV, ηοποία εκφράζει επιφυλάξεις, καθώς δεν βλέπει στο κείμενο της νέας Στρατηγικήςβασικά σημεία που θα δείχνουν ότι το νέο τοπίο της αειφορίας περιλαμβάνει όλουςκι όχι μερικούς. Αυτήν την

ιδέας η UECBV την έχει κωδικοποιήσει στην έκφραση «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»την οποία προβάλλει από την πρώτη στιγμή που η Κομισιόν διατύπωσε τη φιλοδοξία τηςγια μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Πιο ειδικά, σχετικά με τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στοΠιάτο», ο Γενικός Γραμματέας της UECBV, ο Karsten Maier, δήλωσε ότι η Ένωση θααναλύσει «τις λεπτομέρειες του κειμένου καιθα σχολιάσουμε συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας. Φυσικά, ανυπομονούμε νασυνεισφέρουμε στην Πράσινη Συμφωνία, όπως έχουμε εξάλλου δεσμευθεί. Αυτό όμωςθα το κάνουμε συνεχίζοντας να προωθούμε μια βιώσιμη κτηνοτροφία και βιώσιμη παραγωγήκαι κατανάλωση κρέατος, χωρίς να ξεχνάμε ότι το κρέας είναι βαθιά εδραιωμένο στηνκουλτούρα και τις διατροφικές μας συνήθειες. Αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιαςισορροπημένης διατροφής, λόγω της θρεπτικής του πυκνότητας, και συμβάλλει στις χαρούμενεςπλευρές της κοινωνικής μας ζωής».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η UECBV, οι τελευταίοι μήνες κατέδειξαν τησημασία και τον ρόλο που διαδραμάτισε στο σύνολό του ο τομέας των τροφίμων και συνεπώςκαι ο τομέας της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης κρέατος ως ουσιώδεις πάροχοιστην αλυσίδα τροφίμων, εν μέσω της πανδημίας Covid-19.

«Είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός πυλώνας στην Ε.Ε., και ιδιαίτερα για την αγροτική οικονομία των κρατών μελών. Συμβάλλει στην άμεση απασχόληση, στα μέσα διαβίωσης των κτηνοτρόφων και στο ενωσιακό εμπόριο, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μελλοντική ανάπτυξη για την οποία κάνει λόγο η Πράσινη Συμφωνία» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η UECBV και καταλήγει:

«Το σύστημα τροφίμων της Ε.Ε. είναι πολύ περίπλοκο. Επομένως, πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία, αντανακλώντας παράλληλα τον αρχικό στόχο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη Συνθήκη της Ρώμης: ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων, δίκαιο εισόδημα στους αγρότες και προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, και παράλληλα σύστημα βιώσιμο από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη».

The post Επιφυλάξεις και από τη UECBV για τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» appeared first on MeatNews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα