Τρεις κινήσεις για στήριξη των επιχειρήσεων και τόνωση της αγοράς

Σε εξειδικευση των μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά προχωρά το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Στόχος είναι να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή και να αρχίσουν να αποδίδουν πριν από τη λήξη του έτους, όταν με το κλείσιμο των ισολογισμών εκτιμάται ότι θα φανεί εναργέστερα το μέγεθος των προβλημάτων και ενδεχομένως θα διογκωθεί το κύμα ακάλυπτων επιταγών, πτωχεύσεων κλπ. Οι τρεις βασικοί άξονες θα είναι η παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων-εγγυήσεων, η εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς προμηθευτές και η δημιουργία μηχανισμού/φορέα που θα "αγοράζει" τα δάνεια εταιριών οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκυριακό πρόβλημα αποπληρωμής τους.
Keywords
Τυχαία Θέματα