Σέ χαρτιά του Mid 40 επικεντρώνεται το αγοραστικό ενδιαφέρον. Τοποθετήσεις σε ΜΕΤΚΑ, Forthnet, ΦΟΥΡΛΗ. Κερδοσκοπικό χρήμα προσελκύει ο ΒΩΒΟΣ

Keywords
Τυχαία Θέματα