Ομόλογα εκδίδει η Deutsche Bank

Ομόλογα 5ετούς και 10ετούς διάρκειας εκδίδει η Deutsche Telekom, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του ομίλου. Το ομόλογο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ θα εκδοθεί από την Deutsche Telekom International Finance B.V., με την εγγύηση της Deutsche Telekom AG για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων.
Keywords
Τυχαία Θέματα