Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Οι εξαιρέσεις

 Δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 31-12-2012 και οι νέοι ασφαλισμένοι μητέρες ή χήροι πατέρες τέκνων που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε ο Οργανισμός
Keywords
Τυχαία Θέματα