Μεταβιβάστηκε 10,8% του Λεβεντέρη

Με συναλλαγές δύο πακέτων των 450 χιλ. τμχ μεταβιβάστηκε το 10,85% των κοινών μετοχών της συρματουργίας Λεβεντέρη.
Τυχαία Θέματα