ΛΟΔΙΣ: Πώληση μετοχών αξίας €325.660 στη MIG TECH.

Η MIG TECHNOLOGY HOLDINGS στις 25/8 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 105.734 μετοχές της SINGULARLOGIC που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,24% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Κατά συνέπεια πλέον κατέχει συνολικά 37.340.379 μετοχές της SINGULARLOGIC που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.
Keywords
Τυχαία Θέματα