Κόβουν το ρεύμα για οικονομία στις ΗΠΑ

Σημαντική κάμψη κατέγεαψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ τα δυο τελευταία χρόνια. Η κρίση που οδήγησε κλείσιμο μεγάλων βιομηχανιών καθώς και τα προγράμματα μείωσης κόστους που εφαρμόστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική περιστολή του ενεργειακού κόστους προκάλώντας μεγάλα προβλήμα τα στις ήδη προβληματικές εταιρίες ηλεκτρικής ενέργιας της χώρας.
Keywords
Τυχαία Θέματα