ΓΕΒΚΑ: Αγορά μετοχών από insiders

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ανακοινώνει ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 13.04.2011 προέβη στην αγορά 5.321 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 1.170,62.
Keywords
Τυχαία Θέματα