ΕΠΑΝ: Πώς θα προστατευτούν οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες

Θέτοντας ως στόχο την προστασία των καταναλωτών κα την εύρυθμη λειτουργία της τραπεζικής αγοράς το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδίαζει τη δημιουργία νέων μηχανισμών . Αρχικά τη δημιουργία ειδικού γραφείου υποστήριξης καταναλωτή τραπεζικών προϊόντων. Μέσα από την αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ, και κυρίως από το ΕΠΑΝ προχωρούμε στη δημιουργία ειδικού γραφείου υποστήριξης καταναλωτή τραπεζικών προϊόντων. Η δομή [...]
Keywords
Τυχαία Θέματα