Ελληνική Τράπεζα: Ανανέωση της θητείας του Μάκη Κεραυνού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ εκφράζοντας έμπρακτα την εκτίμησή του για το έργο που επιτέλεσε και επιτελεί ο κ. Μάκης Κεραυνός ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας με αποτέλεσμα τα πολύ καλά αποτελέσματα του Ομίλου από την ανάληψη των καθηκόντων του, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρία του στις 11 Ιανουαρίου 2010, την ανανέωση του συμβολαίου υπηρεσίας του για περίοδο πέντε ετών, δηλ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.
Keywords
Τυχαία Θέματα