Απαντά σε λιγότερο από 50 ημέρες η Υδρόγειος Ασφαλιστική

Το αργότερο σε 50 ημέρες από την ημέρα που θα υποβάλλει ο πελάτης την Φόρμα Υποβολής Αιτίασης δίνει σχετικές απαντήσεις η Υδρόγειος Ασφαλιστική.Πρόκειται για το κομμάτι τη Πολιτικής Διαχείρισης Αιτιάσεων (Παραπόνων) του πελάτη η οποία διασφαλίζει ότι όλες οι αιτιάσεις που υποβάλλονται αντιμετωπίζονται σε πρώτο
Keywords
Τυχαία Θέματα