Αλλαγή σκηνικού στο ΧΑ

Το κλίμα αλλάζει στο ΧΑ, καθώς η προσπάθεια κατοχύρωσης βραχυχρόνιων κερδών και η αρνητική επίδραση από τις διεθνείς αγορές οδηγούς τους δείκτες σε πτωτική τροχιά. Νευρικότητα, έντονες διακυμάνσεις και μεγάλος τζίρος στη σημερινή συνεδρίαση, "μάχες εκ του συστάδην" στα τραπεζικά χαρτιά που είχαν απογειωθεί τις προηγούμενες μέρες. λόγω των σεναρίων συγχώνευσης. Η μεταβλητότητα εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί, κλειδί για τη συνλέχεια το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα, που φαίνεται ότι επιδεινώνεται.
Keywords
Τυχαία Θέματα