Τα θερινά σενάρια για τις μετοχές στο Χ.Α.

Οι αναλυτές δεν αποκλείουν κάποια χαρτιά να επιτύχουν αποδόσεις σημαντικά ανώτερες από αυτές της αγοράς. Απρόθυμοι να ρευστοποιήσουν οι επενδυτές.
Τυχαία Θέματα