Τα ψιλά γράμματα των γενικών συνελεύσεων

Πρόκειται για τις συνελεύσεις που ουσιαστικά εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου, ορίζουν ορκωτό ελεγκτή, απαλλάσσουν το διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη και εγκρίνουν, όπου υπάρχει, την πρόταση της διοίκησης για το μέρισμα.
Keywords
Τυχαία Θέματα