Στόχος να μην απολέσει τα ποιοτικά κεκτημένα και την επαφή με τις 2.300

Πέρα από τις θεμιτές και εύλογες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, το ζητούμενο για το ΧΑ είναι να κρατήσει τα όποια ποιοτικά κεκτημένα έχει ανακτήσει στις πρώτες συνεδριάσεις του 2010. Να κρατήσει δηλαδή τον αξιοπρεπή και υποσχόμενο τζίρο, την αυξημένη κινητικότητα και τα αντανακλαστικά και να μην επιστρέψει στις άνευρες και εντελώς ανούσιες συνεδριάσεις των τελευταίων εβδομάδων του ’09.
Τυχαία Θέματα