Μεταβολές στην τάση και τις προσδοκίες των traders στο ΧΠΑ μέχρι την τριπλή λήξη των παραγώγων

Το Ελληνικό χρηματιστήριο ακολούθησε την δική του πορεία σήμερα και αυτονομήθηκε ουσιαστικά από τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού κλείνοντας με άνοδο.
Keywords
Τυχαία Θέματα