Επιστολή μετόχων μειοψηφίας της Τεχνικής Ολυμπιακής προς το Χ.Α. για την επιτήρηση

Επιστολή προς τη διοίκηση του χρηματιστηρίου απέστειλαν έξι μέτοχοι μειοψηφίας της Τεχνική Ολυμπιακή στην οποία υποστηρίζουν ότι πρέπει να εξεταστεί νωρίτερα από τις αρχές του επόμενου χρόνου η έξοδος της μετοχής της εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης.
Keywords
Τυχαία Θέματα