Ελκυστικές παραμένουν οι αποτιμήσεις στο Χ.Α.

Με σημαντικό discount διαπραγματεύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών έναντι των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις. Η εικόνα αυτή, η οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην τελευταία επεξεργασία της Morgan Stanley, αλλά και άλλων διεθνών οίκων όπως η Citi, ενισχύει τις εκτιμήσεις πως η ελληνική αγορά διαθέτει προϋποθέσεις σημαντικής περαιτέρω ανόδου εάν δεν επιδεινωθεί το διεθνές κλίμα. Σ’ αυτό συνηγορούν και οι προβλέψεις για κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων καλύτερη από αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης αλλά και υψηλών μερισματικών αποδόσεων, όπως και ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που υποδεικνύεται λιγότερο ευάλωτο από την υπόλοιπη Ευρωζώνη.
Keywords
Τυχαία Θέματα