Αναζητείται συντονισμός για το Short Selling

Περισσότερους κοινούς κανονισμούς γύρω απ’ το short selling αναζητούν οι ρυθμιστικές Αρχές στις χώρες μέλη της ΕΕ προκειμένου να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των εθνικών περιορισμών που τέθηκαν
Keywords
Τυχαία Θέματα