Επιτρέπεται να παντρεύονται οι κουνιάδοι μεταξύ τους

21:03 27/1/2022 - Πηγή: dogma

Η απάντηση είναι όχι! Η εν Τρούλλω ή Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος (αν ενθυμούμαι ορθά ο 52ος ή 54ος κανών) απαγορεύει την τέλεση του Μυστηρίου του Γάμου ανάμεσα σε κουνιάδους, στα αδέλφια δηλαδή ενός νυμφευμένου ζευγαριού.

Αυτό που ίσχυε παλαιότερα στην επαρχία, δηλαδή η παραχώρηση αδείας να τελεστει το Μυστήριο φθάνει να γινόταν σε διαφορετικό Ναό και την ίδια ώρα με αυτόν του «νομίμου» ζευγαριού (για να διασκορπιστούν οι συγγενείς και να αποφευχθεί η πιθανή μεταξύ των σύγκρουση) συνέβαινε μόνον κατ᾿ Οικονομίαν.

Αλλά, έως ποιο σημείο φθάνει πια αυτό το «κατ᾿ Οικονιομίαν;» Σήμερα, εάν ο οικείος Μητροπολίτης παραχωρήσει ευλογία και άδεια, τότε μόνο  μπορεί να τελεστεί το Μυστήριο ανάμεσα σε κουνιάδους. Μόνο τότε και ποτέ άλλοτε.

The post Επιτρέπεται να παντρεύονται οι κουνιάδοι μεταξύ τους appeared first on Dogma.

Keywords
Τυχαία Θέματα