Γ. Πατούλης- υφυπουργός Εργασίας Α. Πετρόπουλος: Μείωση εισφορών και νέο επαγγελματικό ταμείο

Στη συνάντηση Πατούλη- Πετρόπουλου συζητήθηκε το ζήτημα της μείωσης των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών από τους γιατρούς εκείνους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και έχουν υποβάλει αίτηση για καταβολή του 50% των ασφαλιστικών εισφορών, παραιτούμενοι του δικαιώματός τους τα επόμενα έτη να αναγνωριστούν ως συντάξιμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016. Ετέθησαν υπόψη του υπουργού εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ, για τις οποίες αναμένεται η άποψη του υπουργείου.

The post Γ. Πατούλης- υφυπουργός Εργασίας Α. Πετρόπουλος: Μείωση εισφορών και νέο επαγγελματικό ταμείο appeared first on Iatropedia.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα