Βάρδας: Γενική Συνέλευση - Μέρισμα

16:12 11/6/2009 - Πηγή: Express
Σε 0,014 ευρώ ανα μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2008 μικτό για την εταιρία Βάρδας ΑΕΒΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιουνίου 2009. Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος.
Keywords
Τυχαία Θέματα