Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της Ελλάδας για αγροτικές δαπάνες

17:49 11/6/2009 - Πηγή: Express
Σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας για την ακύρωση της απόφασης 2006/932/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, με την οποία η Επιτροπή ζητά από τις ελληνικές αρχές την επιστροφή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό.
Keywords
Τυχαία Θέματα