ΤΙΤΑΝ - Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για πώληση ιδίων μετοχών

14:27 12/1/2010 - Πηγή: Express
H AE Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την από 12.1.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, πρoτίθεται να προβεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 13.1.2010 έως και 12.2.2010, σε πώληση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 15.597 ιδίων κοινών μετοχών της. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,018.
Keywords
Τυχαία Θέματα