Συνάλλαγμα της 19 Οκτωβρίου 2009

Τμήμα Πράξεων Συν/τος Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 Α/A 198 Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της 19.10.09 EURO FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATES (ποσότητα νομίσματος ανά.
Keywords
Τυχαία Θέματα