Στρατηγικές συμμαχίες στην ηλεκτροπαραγωγή

07:01 14/6/2009 - Πηγή: Express
ΣE φάση αναδιάταξης δυνάμεων και στενής παρακολούθησης των εξελίξεων προκειμένου να προσαρμόζουν τις κινήσεις τους στα εγχώρια αλλά και διεθνή τεκταινόμενα βρίσκονται οι Eλληνες ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί. Οι συνεχείς ανατροπές και αναθεωρήσεις ισορροπιών και συμμαχιών τόσο εντός της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας όσο και με τους ξένους.
Τυχαία Θέματα