Συνάλλαγμα στις 12 Οκτωβρίου

Τμήμα Πράξεων Συν/τος Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2009 Α/A 193 Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της 12.10.09 EURO FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATES (ποσότητα νομίσματος ανά.
Keywords
Τυχαία Θέματα